Monday, March 2, 2009

நாம எல்லாரும் சேர்ந்து துபாய் போகலாமா???Date Taken:06/02/2007 Time:03:24 P.M

இடம்: M.A.M கல்லூரி கேண்டீன்...


02/march/2009

நாலுப்பேரும் இப்போ துபாய் ல.....
ஷேக் போல படு ஷோக்கா இருக்கானுங்க..

No comments:

செய்தியோடை...